Təzyiqlə Emal və Boyama Zavodu

Təzyiqlə Emal və Boyama Zavodu

Təzyiqlə Emal və  Boyama Zavodu 0.2-3 mm (0.008”-0.118”) qalınlıq və 20-1650 mm(0.787”-64.96”).  en ölçülərdə alüminium yarımfabrikat məhsulların istehsalı üzrə ixtisaslaşıb. Emal olunmuş məhsul, alüminium zolaqlar və lövhələr, yarımfabrikat kimi məsafə saxlayan pəncərə ramaları, divar və dam örtüyü profilləri şəkilində tədarük olunur. Azəralüminiumda müasir texnologiyaların tətbiqi ilə  istehsal olunan yüksək keyfiyyətli məhsulların yerli və xarici bazarlarda yüksək tələbata malikdir.

Eninə Kəsmə Avadanlığı

Bu avadanlıq qalınlığı 0.3 – 3.0 mm (0.012”-0.118”), eni 1000 – 1700 mm (39.37”-66.929”) olan alüminium rulonu açaraq, lövhəsini en istiqamətində kəsmək və kəsilmiş lövhələri üst-üstə yığmaq üçün nəzərdə tutulub.

 Son məhsunulun spesifikasiyası:

Lövhə eni:

750 ~ 1,650 mm (29.528”-64.96”)

Lövhə uzunluğu:

1,000 ~ 6,000mm(39.37”-236.22”)

Lövhə bağlamasının maksimal hündürlüyü:

150 ~ 500 mm (5.906”-19.685”)

Lövhə bağlamasının maksimal çəkisi:

10 tonUzununa Kəsmə Avadanlığı

Bu avadanlıq, qalınlığı 0.2-2.0 mm (0.008”-0.079”), eni 1000 – 1700 mm (39.37”-66.929”)  olan alüminium rulonu açaraq, onu 20 – 1650 mm (0.787”-64.96”) enində kəsmək üçün nəzərdə tutulub.

Son məhsunulun spesifikasiyası:

Son məhsunulun eni:

0.2~2.0 mm (0.008”-0.079”)

Son məhsunulun uzunluğu:

20~1650 mm (0.787”-64.96”)

Rulonun maksimal çəkisi:

10 tonBoyama xətti

Azəraluminium MMC həmçinin yüksək keyfiyyətli boyalı aluminium məhsulların istehsalı üzrə ixtisaslaşır. Boyama müasir texnoloqiyaların tətbiqi ilə həyata keçirilir. Qalınlığı 0.2-1.0 mm, eni 700-1300 mm olan məhsullar (PE, Si-PE, PU, PVDF, ER, Plastizol) bir sıra unikal fiziki-kimyəvi və mexaniki xassələri sayəsində tikinti, montaj işləri ilə yanaşı, həmçinin məişət texnikası, tibbi, ticarət və elektron avadanlıqların istehsalında tətbiq olunur. Yüksək keyfiyyətli boyama, müasir boyama metodları sayəsində nail olunur. Bu cür materiallar istənilən iqlim şəraitdə və mühitdə istifadə oluna bilir.