Sumqayıt Alüminium Zavodu

Sumqayıt Alüminium Zavodu

Azərbaycan Respublikasının alüminium sənayesinin təməli 1955-ci ildə Sumqayıt alüminium zavodunun yaradılması(tikilməsi)(inşaası) ilə qoyulmuşdur. Sumqayıt alüminium zavodu Azərbaycan SSR-in əlvan metal metalurqiya sənayesində ilk və ən böyük müəssisə olub. Zavodun tikintisi 1949-cu ildə başlanıb, və 8 mart 1955-ci il tarixdə ilk əlvan metal – ilkin alüminium əldə olunub.