Fasiləsiz Metal Tökmə və Yayma Zavodu

Zavodun əsas funksiyası standart alüminium külçələrin və fasiləsiz tökmə rulonların istehsalıdır. Zavod Elektroliz sexinə yaxın məsafədə yerləşir, və bu ərinmiş alüminiumun daşıma zamanı istilik itkisini minimuma endirilməsini təmin edir. Tökmə və fasiləsiz yayma zavoduna xam alüminium elektroliz zavodundan ərinmiş halda çalovlarda gətirilir və əritmə-tutma qaz sobalarına yüklənilir.

Daha sonra sobalarda flüs əlavə edilərək qarışdırılır və təyinatından asılı olaraq tərkibinə şixtə materiallar əlavə olunur. Bu zaman ərinmiş alüminiumun kimyəvi tərkibinin tənzimlənməsi və alüminiumun lazımsız maddələrdən təmizlənməsi həyata keçirilir. İstehsal olunacaq məshsuldan asılı olaraq, maye alüminium külçə xəttinə və ya qalınlığı 6-8 mm (0.236”-0.315”) və eni 1000-1700 mm (39.37”-66.929”)olan rulon istehsalı üçün tökmə-sarıma xəttinə yönləndirilir.