Elektroliz üsulu ilə ilkin alüminium istehsalının artırılması və silindrik pəstah istehsalının yaradılması

Elektroliz üsulu ilə ilkin alüminium istehsalının artırılması və silindrik pəstah istehsalının yaradılması

  • 1-ci mərhələ – istehsalın həcminin 55 min tondan, 110 min tona qədər artırılması:
    • 40 min ton – silindrik pəstanın istehsalı;
    • 50 min ton – yayma məhsulunun istehsalı;
    • 20 min ton – külçə istehsalı.
  • 2-ci mərhələ – istehsalın həcminin 220 min tona qədər artırılması, yarim-fabrikat məhsullarının istehsalının artırılması
  • İstehsal xərclərinin azaldılması sayəsində yüksək gəlirliyin təmin olunması.