Alunit əsaslı gil-torpaq və gübrə istehsalı üzrə ixtisaslaşacaq sənaye kompleksinin təşkili

Daşkəsən Alunit-Zəylik Mədəni

Daşkəsən - zəngin filiz yataqlarına malik olan, Azərbaycanın mühim rayonudur. Daşkəsənin faydalı qazıntı yataqları qədimi zamanlardan yerli əhali tərəfindən tanınır. Buradakı yataqlar metal və qeyri-metal faydalı maddələrlə zəngindir. Daşkəsən filiz kompleksinə dəmir filiz yataqlarından əlavə olaraq, kobalt və alunit filiz yataqları da daxildir. Burada, 1960-cı ildən istismar olunan, böyük – “Zəylik” alüminium filiz (alunit) yatağı yerləşir. Bu avropanın ən böyük alunit yatağı hesab olunur. Zəylik yatağı, Gəncə alüminium kompleksinin gil-torpaq, kalium gübrələri və soda istehsalında, əsas xammal mənbəyi olub.

Alunitdən gil-torpaq və gübrə istehsalı üzrə ixtisaslaşan sənaye kompleksinin təşkili

  • Konsentarata çevrilməsi
  • Hasil olunan alunitin zəngin kimyəvi tərkibi sayəsində yüksək gəlirlik:
    • 40% Kalium sulfat (kalium sulfat əsasında gübrə istehsalı);
    • 20% gil-torpaq;
    • Elementar kükürd.
  • Müasir və ekoloji cəhətdən təhlükəsiz araşdırma, hasilat, tikinti və istehsal prosessi.