• info@azeraluminium.com
  • + 994 22 257 95 63

MƏHSULLAR VƏ TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

Alüminium Kompleksində istehsal olunan alüminium külçələri və yarımfabrikat məhsulları Inşaat Sektoru, Elektrik və Elektronika Sektoru, Energetika Sektoru, Avtomobil sektoru, Dayanıqlı İstehlak Malları Sektoru, Qablaşdırma Sektorunda tətbiq olunaraq son məhsula çevrilirlər

Alüminium Kompleksində istehsal olunan alüminium külçələri və yarımfabrikat məhsulları Inşaat Sektoru, Elektrik və Elektronika Sektoru, Energetika Sektoru, Avtomobil sektoru, Dayanıqlı İstehlak Malları Sektoru, Qablaşdırma Sektorunda tətbiq olunaraq son məhsula çevrilirlər

Alüminium Kompleksində istehsal olunan alüminium külçələri və yarımfabrikat məhsulları Inşaat Sektoru, Elektrik və Elektronika Sektoru, Energetika Sektoru, Avtomobil sektoru, Dayanıqlı İstehlak Malları Sektoru, Qablaşdırma Sektorunda tətbiq olunaraq son məhsula çevrilirlər