• info@azeraluminium.com
  • + 994 22 257 95 63

TƏSİSÇİ VƏ SƏHMDARLAR

AZƏRALÜMİNİUM HOLDING İbarət olduğu şirkətlərinin təsisçisi və fond tutucusu kimi çıxış edir. Biznesin strateji idarə edilməsi, mənfəəti və risklərinin Holdinq üzvləri arasında bölüşdürülməsinin optimallığını təmin edir.

AZƏRALÜMİNİUM METAL DMCC və onun Azərbaycandakı Nümayəndəliyi - Holdinqin alüminium sektorunun aparıcı şirkətidir. Alüminium Kompleksinin ( Elektroliz Zavodu, Anod Prosesləri Zavodu, Metal Tökmə və Fasiləsiz Yayma Zavodu, Təzyiqlə Emal və Boyama Zavodu) mülkiyyətçisi olan ALÜMİNİUM MMC-nin səhmdarıdır.

AZƏRALÜMİNİUM ALÜMİNİUM MMC Azərbaycanın yerli şirkəti kimi, Alüminium Kompleksinin ( Elektroliz Zavodu, Anod Prosesləri Zavodu, Metal Tökmə və Fasiləsiz Yayma Zavodu, Təzyiqlə Emal və Boyama Zavodu) mülkiyyətçisidir. Tikintinin sifarişçisi kimi çıxış edir. Torpaq sahibidir.

AZƏRALÜMİNİUM ALÜMİNİUM MMC Azərbaycanın yerli şirkəti kimi, Alüminium Kompleksinin ( Elektroliz Zavodu, Anod Prosesləri Zavodu, Metal Tökmə və Fasiləsiz Yayma Zavodu, Təzyiqlə Emal və Boyama Zavodu) mülkiyyətçisidir. Tikintinin sifarişçisi kimi çıxış edir. Torpaq sahibidir.

AZƏRALÜMİNİUM STEEL LIMITED və onun Azərbaycandakı Nümayəndəliyi - Holdinqin polad sektorunun aparıcı şirkəti kimi fəaliyyət göstərmişdir və Nümayəndəlik – Holdinqin Azərbaycanda Polad layihəsinin həyata keçirilməsində tikintinin maliyyələşdirilməsi və gələcək məhsulun bazarda yerləşdirilməsi üçün yaradılmışdır.

AZƏRALÜMİNİUM LIMITED və onun Azərbaycandakı Nümayəndəliyi – Holdinqin qara metallurgiya sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətidir. Qara metallurgiya sənayesində investisiya proqramı çərçivəsində investisiya qoyuluşlarını həyata keçirib, müxtəlif dövlət qurumları ilə investisiyalar imzalayıb.

AZƏRALÜMİNİUM TRANS LIMITED və onun Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Holdinq-in fəaliyyəti ilə bağlı və ümumilikdə sərbəst bazarda yüklərin yerli və beynəlxalq daşımasını və ekspedisiyasını həyata keçirmək üçün yaradılmış şirkətdir. Şirkət Daşımaçılıq və Ekspedisiya xidmətlərini Holding-in törəmə şirkəti olaraq həyata keçirir.